سایر

افراد باهوش

افراد باهوش

به گزارش رسانه جو، خیلی وقت ها شده که ما اینترنتی خرید کردیم ولی به مشکل خوردیم. یا محصول یا...

همسایه در ۱۳۷ قدم

همسایه در ۱۳۷ قدم

پیوند اقتصاد، فرهنگ، سنت و مشارکت همسایه؛ در حال بازتعریف مدلهای سنتی فعالیت. از دستفروشی تا فناوری آرکا کاظمی هستم...

صفحه 1 از 2 1 2